Przejdź do treści
Strona główna » Wiadomości i informacje ze świata grzybów i innych psychodelików » Leczenie depresji psylocybiną – badania naukowe

Leczenie depresji psylocybiną – badania naukowe

  Psylocybina jest naturalnie pozyskiwaną substancją psychodysleptyczną występującą w grzybach z rodzaju Psilocybe. Psychodysleptyki to substancje psychoaktywne, które silnie wpływają na percepcję, nastrój i procesy poznawcze człowiek. Efekty psylocybiny są podobne do efektów LSD, ale około 100 razy słabsze. Psylocybina nie powoduje uzależnienia fizycznego, może jednak powodować uzależnienie psychiczne. Przyjęta doustnie działa przez około 4-6 godzin.

  Skutkami psylocybiny na organizm człowieka są różne zmiany w zachowaniu – stany euforyczne, pogoda ducha, uczucie lekkości i uczucie jedności ze światem. Dodatkowo psylocybina powoduje modyfikację postrzegania rzeczywistości, często błędnie określaną jako halucynacje.

  Grzyby blaszkowate zawierają psylocybinę, główny składnik aktywny, z których większość należy do rodzaju Psilocybe, czyli łysiczek. Właściwości psychodeliczne psylocybiny oznaczają, że zawierające ją grzyby określane są jako “grzyby magiczne” lub “grzybki halucynki”. Na świecie występuje około 140 gatunków łysiczek i większość z nich wykazuje działanie modyfikujące percepcję.

  W jaki sposób psychodeliki mogą leczyć depresję?

  Psylocybina i inne serotoninergiczne psychodeliki, takie jak ayahuasca, wpływają na receptory 5-HT2A, które są obfite w sieciach mózgowych, które stają się nadaktywne w depresji. Jedna z hipotez mówi, że leki te na krótko zakłócają te połączenia, dając im szansę na zreformowanie się w nowy sposób w kolejnych dniach i tygodniach.

  Psilocybina wzmacnia połączenia między różnymi regionami mózgu u osób cierpiących na depresję, uwalniając je od długo utrzymywanych wzorców i nadmiernego skupienia na sobie, jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez naukowców z UC San Francisco i Imperial College London.

  Odkrycie wskazuje na ogólny mechanizm, dzięki któremu psychodeliki mogą działać terapeutycznie na mózg w celu złagodzenia depresji i prawdopodobnie innych stanów psychicznych, które charakteryzują się ustalonymi wzorcami myślowymi.

  Podczas badań naukowcy byli w stanie zaobserwować pozytywny wpływ stosowania psylocybiny na osoby z depresją. Badania pokazują, że psylocybina może być dobrą alternatywą dla obecnie dostępnych antydepresantów. Wykazano, że jest skuteczna w walce z depresją i ma bardzo niską toksyczność.

  Mechanizm działania psylocybiny na człowieka

  Pacjenci z depresją mają tendencję do skupiania się na negatywnych emocjach i mogą intensywniej reagować na „negatywne bodźce”, obniżające poziom bezpieczeństwa i szczęścia, z jednoczesnym tłumieniem reakcji na „bodźce pozytywne”. Wynika to z zaburzeń działania serotoniny w mózgu. Przyłączając się do receptorów serotoninowych, psilocybina zwiększa stężenie tego neuroprzekaźnika. Przeprowadzone badania wskazują, psylocybina może uczynić kogoś bardziej wrażliwym na bodźce pozytywne i wolniej reagować na bodźce negatywne. (Kometer et al., 2012)

  Psylocybina w walce z depresją – badania naukowe

  Obecnie prowadzone są długoterminowe badania medyczne w celu zbadania możliwych sposobów pomocy osobom z przewlekłą depresją. Jedną obiecującą ścieżką badań obecnie jest zastosowanie psylocybiny w walce z depresją. Psylocybina zmniejsza aktywność nadmiernie pobudzonych ośrodków mózgowych u pacjentów z depresją, która najczęściej spowodowana jest skupieniem się na negatywnych cechach własnej osobowości i otoczenia. Konwencjonalne metody leczenia psychiatrycznego wykazują skuteczność u zaledwie 30% pacjentów w Europie, a 10% w ogóle nie reaguje na obecnie dostępne metody leczenia. Psylocybina daje więc ogromną nadzieję dla pacjentów z depresją, na których nie działają standardowe metody leczenia.

  Próby kliniczne wykazały, że psylocybina, która jest obecna w grzybach psylocybinowych, może być obiecującym sposobem leczenia depresji.

  .

  Badania kliniczne dotyczące wpływu psylocybiny na depresję

  Raport opublikowany w „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” opisuje eksperyment z udziałem 30 ochotników, którym podano dożylną dawkę psilocybiny, a następnie ich aktywność mózgu była monitorowana za pomocą rezonansu elektromagnetycznego. Okazało się, że aktywność metaboliczna w przyśrodkowych płatach przedczołowych kory mózgowej była u badanych istotnie zmniejszona. Obszary te są wyraźnie pobudzone u osób cierpiących na depresję. (Carhart-Harris et al., 2012a).

  Kolejny raport opublikowany w „The British Journal of Psychiatry”, przytacza, że psylocybina przyczyniła się do częstszego i bardziej plastycznego przywoływania pozytywnych wspomnień”. („Psilocybinowa indukowana plastyczność pozytywnych wspomnień”, 2018) Naukowcy odkryli, że podawanie psylocybiny oprócz psychoterapii może pomóc pacjentom zapamiętać dobre doświadczenia i rozwinąć zdrowsze i bardziej pozytywne nastawienie i wzorce myślowe. Jest to ważne w leczeniu depresji, ponieważ pomaga ludziom przezwyciężyć pesymistyczne myśli. (Carhart-Harris et al., 2012)

  Psylocybina i zmniejszona intensywność myśli samobójczych u osób z depresją.

  Badanie z 2015 roku wykazało, że psilocybina zmniejszyła ryzyko myśli samobójczych.które często towarzyszą osobom z depresją. Ankieta przeprowadzona wśród ponad 190 000 osób w USA wykazała, że zażywanie środków psychodelicznych, w tym psylocybiny, znacznie obniżyło odsetek myśli samobójczych i prób samobójczych oraz zmniejszyło poziom cierpienia psychicznego.

  Badanie nad depresją spowodowaną nieuleczalnymi nowotworami (Grof et al, 2011)

  W badaniu przeanalizowano następnie pacjentów z nowotworem, który był nieuleczalny. Pacjenci nie byli w stanie poradzić sobie z własną sytuacją i pogodzić się z chorobą – odczuwali silny lęk przed śmiercią i popadali w depresję. Objawy te, takie jak ból i postępująca choroba, zwykle pogarszały stan psychiczny.

  Podczas 6 miesięcy stosowania psylocybiny zaobserwowano znaczną poprawę stanu psychicznego i zmniejszenie nasilenia objawów depresji. Zmierzono poziom lęku, w połączeniu z chorobą i śmiercią. Po pierwszym i trzecim miesiącu przyjmowania psilocybiny, ulga w niepokoju była już widoczna. Ten eksperyment wykazał, że ta substancja może powodować trwałe zmiany cech osobowości. Zostało to potwierdzone również w innych badaniach. Po podaniu psilocybiny zdrowym ochotnikom zauważono, że ich poziom otwartości na nowe doświadczenia wzrósł – ale bez zmian w poziomach lęku.

  Porównując oba badania, można dojść do wniosku, że psylocybina, związek aktywny w grzybach psychodelicznych, może zmieniać cechy osobowości i jest to trwałym efektem. Można również wnioskować, że osoby nieuleczalnie chore charakteryzują się znacznie wyższym poziomem lęku niż osoby zdrowe, przez co w eksperymencie nie zaobserwowano spadku lęku wśród zdrowych ochotników, a wśród pacjentów – tak.

  Leczenie depresji psylocybiną – perspektywa na przyszłość

  Zainteresowanie terapeutycznymi zastosowaniami CBD szybko rośnie i naukowcy być może wkrótce będą mogli go wykorzystać, aby zobaczyć, jak ich badania dochodzą do skutku. Dla wielu osób doprowadziłoby to do poprawy jakości życia, unikania stosowania silnych leków przeciwzapalnych i upewnienia się, że nie odczuwają skutków ubocznych. Wpływ na organizm może być nieprzewidywalny w przypadku stosowania antydepresantów i ważne jest, aby zachować szczególną ostrożność podczas łączenia ich z innymi legalnymi lekami i ziołami.

  Naukowcy ostrzegają, że chociaż wyniki te są zachęcające, pacjenci z depresją nie powinni próbować samoleczenia psilocybiną. Próby prowadzono w kontrolowanych warunkach klinicznych z zastosowaniem regulowanej dawki opracowanej w laboratorium i obejmowały szerokie wsparcie psychologiczne przed, w trakcie i po dawkowaniu.

  Żródło: www.ucsf.edu/news/2022/04/422606/psilocybin-rewires-brain-people-depression
  www.researchgate.net/publication/309274206_Psilocybin_as_an_alternative_medicine_for_patients_suffering_from_depression

  Sprawdź nasze popularne produkty