Przejdź do treści
Strona główna » Wiadomości i informacje ze świata grzybów i innych psychodelików » Mikrodawkowanie psychodelików – badanie naukowe

Mikrodawkowanie psychodelików – badanie naukowe

  Na czym polega mikrodawkowanie grzybów psylocybinowych i LSD?

  Microdosing, lub inczej mikrodawkowanie psychodelików polega na przyjmowaniu niewielkiej, podprogowej dawki substancji psychodelicznej, takiej jak LSD czy grzyby psylocybinowe. To taka dawka która nie wywołuje mocnych efektów psychodelicznych i zazwyczaj substancja stosowana jest na co dzień z małymi przerwami (aby uniknąć zwiększenia tolerancji) przez dłuższy czas np. miesiąc lub rok.

  Pomimo tego, że dziesiątki tysięcy ludzi na stosuje microdosing, to nadal nie ma zbyt wielu badań naukowych na temat mikrodawkowania grzybów psylocybinowych i LSD. Dlatego to badanie jest tak ważne – dostarcza ono podsumowania pozytywnych i negatywnych doświadczeń zgłaszanych przez rzeczywistych użytkowników mikrodozowania, dając naukowcom punkt wyjścia do przyszłych badań. Badanie zaczyna się od podstaw, przyglądając się efektom z otwartym umysłem, a nie skupiając się tylko na tym, co jest już znane z badań nad standardowymi dawkami psychodelików.

  Jak wyglądało badanie nad mikrodawkowaniem LSD i psylocybiny?

  Przeprowadzono badanie na próbie 278 ochotników przyjmujących psychodeliki w mikrodawkach (osoby spożywały bardzo małe dawki psychodelików, takich jak LSD czy grzyby psylocybinowe), aby zbadać potencjalne korzyści i możliwe skutki uboczne.
  Wyniki pokazały, że mikrodozowanie może poprawić nastrój (26,6%) i skupienie (14,8%), ale może również powodować dyskomfort fizyczny (18,0%) i zwiększony niepokój (6,7%).
  W badaniu stwierdzono, że użytkownicy wyłącznie grzybów psylocybinowych zgłaszali więcej pozytywnych efektów niż inni.

  Korzyści ze stosowania psychodelików w pełnej dawce

  Stosowanie psychodelików w pełnej dawce (LSD, psylocybina, MDMA) okazało się obiecujące w leczeniu różnych problemów psychicznych, takich jak uzależnienie, depresja, lęk, PTSD.. Mimo to, badania nad mikrodozowaniem psychodelików są wciąż w początkowej fazie i istnieje potrzeba zrozumienia potencjalnych korzyści i wyzwań związanych z tą praktyką.

  Ograniczając badania do tematów, które zostały zbadane w badaniach nad pełną dawką, możemy przegapić nieprzewidziane rezultaty specyficzne dla mikrodozowania. Aby tego uniknąć, niniejsze badanie skupia się na tylko na otwartych raportach dotyczących korzyści i szkód i obejmuje mikrodozowanie LSD, psylocybiny lub obu tych substancji, aby uwzględnić możliwe różnice między nimi.

  Zagrożenia płynące z korzystania z psychodelików w tzw full-dose, czyli pełnej dawce. 

  Stosowanie psychodelików w pełnych dawkach, pomimo potencjalnych korzyści i niskiego ryzyka fizjologicznego, może narazić uczestników na ryzyko psychiczne. Badanie wykazało, że 39% respondentów, którzy mieli trudne doświadczenie z psilocybiną tzw “bad trip”, oceniło je jako jedno z najtrudniejszych doświadczeń w swoim życiu. Wysokie dawki psilocybiny zostały powiązane ze zwiększonym dyskomfortem fizjologicznym, niepokojem i bólami głowy.
  Zaproponowano wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, aby złagodzić te zagrożenia, a mikrodozowanie, które nie wiąże się z intensywnymi doświadczeniami, może skutkować mniejszą liczbą negatywnych efektów ubocznych. 

  W tym badaniu preferowano ankiety z otwartymi odpowiedziami, aby uwzględnić wszelkie nieoczekiwane wady i korzyści mikrodawkowania


  Ludzie stosujący na mikrodawkowanie badań odpowiadali na otwarte pytania z pomocą przekrojowej, retrospektywnej, anonimowej ankiety internetowej. Uczestnicy zostali poproszeni o podanie do trzech korzyści i do trzech skutków ubocznych związanych z mikrodawkowaniem. Zastosowano podejście oparte na teorii ugruntowanej, aby zidentyfikować powszechnie zgłaszane korzyści i wyzwania oraz stworzyć empiryczną taksonomię dla przyszłych badań.

  W badaniu sprawdzono również, czy mikrodozowanie substancji (tylko LSD, tylko psilocybina, czy obie) wiązało się z różnymi wynikami. Wyniki zostały następnie pogrupowane w kategorie i podkategorie, a częstotliwość każdej kategorii została zmniejszona o połowę. Badanie to jest częścią większego projektu, w którym opisano demograficzne i psychiatryczne współwystępowanie próby oraz zmienne dotyczące zdrowia psychicznego, osobowości i kreatywności.

  W jaki sposób prowadzone były badania nad mikrodawkowaniem psychodelików?


  278 respondentów, którzy mają doświadczenie z mikrodawkowaniem LSD, psilocybiny samodzielnie lub obu psychodelików w jednym czasie, wzięło udział w badaniu za świadomą zgodą i bez wynagrodzenia. Rekrutacja odbywała się głównie poprzez Reddit, forum internetowe z samoorganizującymi się społecznościami. Próba nie jest reprezentatywna dla populacji ogólnej i ma średnią wieku 27,8 z przewagą mężczyzn, osób heteroseksualnych i białych/europejskich.

  Ankieta do badania nad mikrodozowaniem psychodelików zawierała pytania dotyczące historii mikrodawkowania, subiektywnych korzyści i skutków ubocznych związanych z mikrodozowaniem, zmian w zachowaniu i konsumpcji oraz informacje o samopoczuciu i stanie zdrowia .

  W ankiecie zapytano respondentów o ich doświadczenia z poprawą zachowań zdrowotnych, takich jak poprawa nastroju, lęku, umiejętność medytacji, fizyczne samopoczucie, zmiana nawyków żywieniowych i czasu snu, a także wpływ mikrodawkowania na używanie innych substancji substancji, w tym kofeiny, alkoholu, marihuany, tytoniu, psychiatrycznych leków na receptę i substancji nielegalnych.
  Wyniki wykazały, że 195 respondentów mikrodawkowało tylko LSD, 50 osób tylko psylocybinę, a 33 osoby zarówno LSD, jak i psilocybinę.

  Pozytywne efekty mikrodawkowania psychodelików

  Poprawa nastroju
  Jest najczęściej zgłaszaną korzyścią (26,6% zgłoszeń), co oznacza, że ludzie doświadczali szczęścia, dobrego samopoczucia, spokoju i redukcji objawów depresji. Odczuwali również poprawę perspektywy na życie, większą wdzięczność, optymizm, duchowe i emocjonalne wglądy i bycie w lepszym kontakcie ze swoimi emocjam

  Poprawa koncentracji znalazła się na drugim miejscu (14,8% zgłoszeń) i odnosi się do osób doświadczających lepszego skupienia i koncentracji, świadomej świadomości, mindfulness oraz większego zaangażowania i uważności.

  Kreatywność została odnotowana przez 12,9% osób i obejmuje nie tylko samą kreatywność, ale także takie rzeczy jak zmiana perspektywy, myślenie rozbieżne, ciekawość i otwartość.

  Samoskuteczności doświadczyło 11,3% osób i odnosi się ona do poprawy motywacji/ambicji, produktywności, pewności siebie, poczucia sprawstwa i dbania o siebie, jak introspekcja, medytacja i inne czynności, które pomagają w zachowaniu zdrowia psychicznego.

  Zwiększenie energii została zgłoszona przez 10,5% osób i obejmuje poczucie większej energii, czujności, przebudzenia i pobudzenia.

  Korzyści społeczne były odczuwane przez 7,6% osób i obejmują takie rzeczy jak bycie bardziej ekstrawertycznym, posiadanie większej empatii, odczuwanie silniejszego związku z innymi i bycie bardziej płynnym werbalnie.

  Korzyści poznawcze zostały zgłoszone przez 5,8% osób i obejmują takie rzeczy jak wzmocnienie poznawcze, jasność myślenia, umiejętność rozwiązywania problemów i poprawa pamięci.

  Wreszcie, 4,2% osób zgłosiło zmniejszenie lęku, w tym zarówno lęku ogólnego, jak i społecznego.

  Potencjalne skutki uboczne stosowania mikrodawek psychodelików


  Badanie wykazało, że podczas stosowania mikrodawek pojawiły się również skutki uboczne.
  Najczęstszymi problemami były: fakt, że psychodeliki są  nielegalne, problemy z uzyskaniem odpowiedniej dawki, większe  rozproszenia i niemożność skupienia się, zwiększony niepokój, obniżenie energii. Poniżej szczegółowa lista skutków ubocznych.

  Nielegalność (29,5% zgłoszeń): Ludzie zgłaszali problemy związane z faktem, że substancje te są nielegalne i trudności, które się z tym wiążą, takie jak znalezienie wiarygodnego źródła i radzenie sobie z kosztami. Wspominały także o poczuciu, że muszą ukrywać swoje używanie przed innymi ze względu na piętno, jakie się z tym wiąże.

  Dyskomfort fizjologiczny (18% zgłoszeń): Osoby zgłaszały fizyczne skutki uboczne, takie jak zaburzenia zmysłów, problemy z temperaturą, drętwienie/usypianie, bezsenność, problemy żołądkowe, utrata apetytu i bóle głowy.

  Upośledzenie koncentracji (8,8% zgłoszeń): Ludzie zgłaszali trudności ze skupieniem uwagi i łatwe rozpraszanie się.

  Zwiększony niepokój (6,7% zgłoszeń): Osoby zgłaszały odczuwanie większego niepokoju ogólnie, społecznie i w związku ze swoją egzystencją.

  Osłabienie fizyczne (7,2% zgłoszeń): Osoby zgłaszały, że czują się albo zbyt energiczne i niespokojne, albo zbyt zmęczone i zamglone.

  Zaburzony nastrój (6,9% zgłoszeń): Ludzie zgłaszali negatywne zmiany w swoim nastroju, takie jak smutek, drażliwość, wahania nastroju i uczucie strachu lub niezwykłości.

  2,6% osób zgłaszało niezręczność w sytuacjach społecznych oraz problemy z mówieniem  lub nadmierną ilością wypowiedzi.

  Zaburzenia poznawcze (2,3% zgłoszeń): Osoby zgłaszały uczucie zdezorientowania, dezorientacji, wyścigi myśli i słabą pamięć.

  Zakłócenia w pracy własnej (1,2% zgłoszeń): Osoby zgłaszały problemy związane z przetwarzaniem informacji o sobie, takie jak uczucie oderwania od rzeczywistości, depersonalizacja i nadmierne ruminowanie lub nadmierna analiza. Około 1% badanych wyraziła zaniepokojenia z uwagi na obawy dotyczące potencjalnego uzależnienia, tolerancji na substancję oraz powrotu do formy po odstawieniu sustancji psychodelicznej.


  Różnice między mikrodawkowaniem LSD i psylocybiny

  Wyniki pokazały, że ludzie, którzy tylko mikrodawkowali psilocybinę odczuli pozytwne skutki częściej i ocenili je jako bardziej istotne w porównaniu do tych, którzy tylko stosowali mikrodawki LSD. 

  Źródło: https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12954-019-0308-4

  Sprawdź nasze popularne produkty